LEKOVI KOJI SE KORISTE ZA OPŠTU PRIMENU

Ovde možemo svrstati brojne antiseptike, dezinficijense, bakteriostatike, kao što su:

Borna kiselina, Etakridin-laktat, Etanol diluirani, Vodeni rastvor joda (Lugolov rastvor), Feri-hlorid rastvor, Glicerol 85% sterilan, Hidrogen-peroksid diluirani, Natrijum-hipohlorit, Natrijum-hlorid, Sirćetna kiselina, Srebro-nitrat (lapis), Trihlorsirćetna kiselina.

Koristimo kolačiće da bi Vam pružili najbolje moguće iskustvo na našoj web stranici i stvorili ciljano oglašavanje.

Prihvatite samo potrebne kolačiće. Pročitajte više o našoj upotrebi kolačića.