LABORATORIJA ZA IZRADU MAGISTRALNIH LEKOVAMagistralni lek je lek izrađen u apoteci po receptu (formuli) za određenog pacijenta odnosno korisnika (Član 24, stav 1 Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima Sl. gl. RS 30/10, 107/12, 113/17, 105/17).

Izradi svakog magistralnog leka u laboratoriji apoteke Galena specija pristupa se poštujući stručne propise u odnosu na propisanu lekovitu supstancu, adekvatan izbor pomoćnih materija, farmaceutski oblik, postupak izrade, zaključno sa pakovanjem i obeležavanjem.

Pre samog početka izrade magistralnog leka sagledavaju se i isključuju moguće inkompatibilije među sastojcima leka i vodi računa o kompatibilnosti sa unutrašnjim pakovanjem (ambalažom). Nakon izrade i sve do izdavanja magistralni lekovi se čuvaju pod adekvatnim uslovima.

Njihova izrada je od velikog značaja za određene grupe pacijenata (deca i starije osobe), za koje u apotekama nisu dostupni industrijski lekovi.

Budući da magistralne lekove propisuje lekar, a izrađuje isključivo farmaceut neophodno je da ovi zdravstvi stručnjaci blisko sarađuju. Potrebno je da farmaceut prilikom izdavanja magistralnog leka razgovara sa pacijentom ili osobom koja preuzima lek i da jasna uputstva o načinu primene i čuvanja leka.

Farmaceuti su jedini zdravstveni stručnjaci koji poseduju znanja i veštine potrebne za izradu i način primene ovih lekova.

Najčešće se izrađuju farmaceutski/lekoviti oblici: peroralni rastvori, rastvori za kožu, emulzije za kožu, suspenzije za kožu, sirupi, peroralni praškovi, praškovi za kožu, tvrde kapsule, supozitorije, vagitorije, masti, kremovi, gelovi, losioni, paste, kapi i losioni za oči, masti za oči, gelovi za oči…

Magistralni lekovi koje izrađuju farmaceuti u laboratoriji apoteke Galena specija namenjeni su za oftalmološku, ginekološku, dermalnu, peroralnu, stomatološku i veterinarsku primenu, kao i za primenu u pedijatriji, gastroenterologiji, fizijatriji, radiologiji. Posebni delovi laboratorije su prostori (kabineti) za izradu sterilnih magistralnih lekova i lekova sa takozvanim visokoaktivnim supstancama koje spadaju u biohazard.

U saradnji sa farmaceutskim kompanijama i doktorima koji vrše klinička ispitivanja lekova, farmaceuti u laboratoriji apoteke Galene specija pripremaju lekove u odgovarajućem farmaceutskom obliku i traženoj jačini.

Koristimo kolačiće da bi Vam pružili najbolje moguće iskustvo na našoj web stranici i stvorili ciljano oglašavanje.

Prihvatite samo potrebne kolačiće. Pročitajte više o našoj upotrebi kolačića.